Østre Göteland

Frem til 1300 tallet var Sverige ikke at betragte som et rige.

Den sydlige del som nu omfatter Skåne, Halland og Blekinge var en del af det danske rige. Nord for disse landsdele ligger Småland, af Moberg betegnet som Stenriget. Mens de danske provinser var frugtbare områder, som til forveksling mindede om det øvrige Danmark, var Småland uvejsomt om vanskelligt at dyrke som agerland. Et land som ikke havde den store interesse, fordi det var så vanskelligt at brødbøde sig her. ( Læs eksempelvis Mobergs: Udvandresaga, som giver et godt billede af de dårlige kår, som førte til en masseudvandring i 1800 tallet).

6 grænsesten fordelt over hele grænseområdet – var i mere end 600 år tilstrækkeligt til at markere en skillelinie mellem Danmark, og det der senere skulle blive Sverige.

Som noget ganske naturligt er det området omkring de store søer Vänern & Vättern, som bliver begyndelsen på et nyt rige.

Læs hele rejsebeskrivelser her

« Det daglige Ethiopiske mirakel
Jakriborg »