Indtryk fra en rejse i Indien

Indtryk fra en tur til Indien.

Efter omkring 9 timers flyvning er man nået frem til Goa.

Goa ligger i den vestlige del af Indien, omtrent midt på den store landblok, som engang har løsrevet sig fra Afrika, og er gledet op mod det Asiatiske fastland med en sådan kraft, at bjergkæden med verdens højeste tinder, Himalaya, er blevet skubbet foran som en vold.

Indtil 1961 var Goa en del af Portugal, men blev så indlemmet som en del af den føderale stat Indien.

Goa har udviklet sig til et meget populært feriested for solhungrende europæere, som i vintermånederne er garanteret en daglig dosis sol – og mellem 30 og 35 grader celsius.

Om sommeren, når det store kontinent opvarmes, dannes et lavtryk, som søges udlignet af monsunvindene, som kommer ind fra det arabiske hav, og Goa forvandles til et område med daglig regn, i mængder, som ikke ualmindeligt sætter alle samfundets funktioner ud af drift.

Men efterfølgende billedrapportage er ikke tænkt som en guide. Ønsker blot at videregive nogle indtryk fra dette tæt befolkede område, som på trods af en til tider deprimerende fattigdom for store dele af befolkningen, rummer mange positive værdier og skønne sanseoplevelser. Det er ikke en dagbog – blot spredte indtryk, af nogle af de ting, som kan virke fremmed på en vesteuropæer.

Læs hele rejsebeskrivelser her

« Azorerne