Eyam – Pestbyen

Pest er blevet betegnet som den mest dødelige sygdom i verdens historien. Pesten har gennem tiderne dræbt flere mennesker på verdensplan – end samtlige krige tilsammen.
I tidligere tider blev pest anvendt som fællesbetegnelse for alle dødelige epidemiske sygdomme, bl.a. kopper, influenza, tyfus og kolera. I overført betydning kan man anvende udtrykket pest om alle de organismer, der effektivt konkurrerer med mennesket om livsrum og ressourcer.

Pesten har hærger i de fjerneste dele af Asien, i Romerriget – og er som en svøbe krøbet ind over hele Europa i det 14, århundrede – dengang betegnet som ”den sorte død” – men har siden vist sig i nye former i de følgende århundreder, hvor den har krævet op imod en tredjedel af den samlede befolknings liv…

Læs hele rejsebeskrivelser her

« Yorkshire Lavender
Sri Lanka – diverse »