Azorerne

Azorerne er en øgruppe bestående af 7 øer, som ligger midt i Atlanterhavet på brudzonen, som danner den atlantiske højderyg. Øerne er af vulkansk oprindelse, i lighed med de andre øer, som ligger på samme brudlinie, strækkende sig fra Island i nord til Cap Verde i syd.
Fra hovedøen San Miguel er der omkring 3 timers flyvning til Europa, her repræsenteret af Lissabon, som ligger på nogenlunde samme breddegrad. Der er 5 timers flyvning til Amerika.

Øerne er under Portugisisk herredømme, men med det udviklet selvstyre. Mellem de enkelte øer er der afstande på op il 600 km, så det er ikke muligt, som et er tilfældet på de canariske øer, at overskue alle øer fra udvalgte bjergtoppe.
Ret beset har de 7 øer ikke meget tilfælles ud over deres tilknytning til Portugal, til gengæld giver de med deres geografiske udbredelse et meget stort fisketerritorium, og det gør sit til, at Portugal er verdens største fiskenation.

Læs hele rejsebeskrivelser her

« Ad Pommeren til
Indtryk fra en rejse i Indien »